Słów kilka o mediacjach

I. Mediacje w zarysie W związku z coraz większym zainteresowaniem, jak i zastosowaniem w praktyce instytucji mediacji, poniżej umieszczono ogólne informacje dotyczące tego zagadnienia. Konflikt towarzyszy człowiekowi od zawsze, a sam w sobie ma charakter twórczy, prowadzi do rozwoju, lecz tylko wówczas, gdy poweźmie się odpowiedni sposób, aby go rozwiązać. Można rzec, że gdyby nie…