Postanowienie 7 sędziów SN z dnia 22.03.2013 r., sygn. III CZP 85/12

Istotne dla obrotu prawnego, zwłaszcza zaś w odniesieniu do czynności prawnych dokonywanych w relacjach z bankami, jest postanowienie Sądu Najwyższego z 22.03.2013 r. w przedmiocie dopuszczalności warunku potestatywnego, a podjęte w składzie 7 sędziów: „Dopuszczalne jest – co do zasady – dokonanie czynności prawnej zawierającej zastrzeżenie, że jej skutek zależy od skorzystania z uprawnienia lub…