Jak zostać stałym mediatorem

Wymagania stawiane przed mediatorami sądowymi są zależne od rodzaju sprawy, która mediacją ma być objęta. Można zatem wyróżnić trzy odrębne reżimy prawne, którym poddana jest instytucja mediacji: I. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Wymogi dotyczące osoby mediatora uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r.…