Inauguracja Centrum Arbitrażu i Mediacji

Dnia 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona nowemu projektowi Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas której podpisany został akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu. Głównymi założeniami Centrum Arbitrażu i Mediacji są: odciążenie sądów powszechnych, promowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR)…