Dnia 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona nowemu projektowi Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas której podpisany został akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu.

Głównymi założeniami Centrum Arbitrażu i Mediacji są:

  • odciążenie sądów powszechnych,
  • promowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR) przede wszystkim wśród przedsiębiorców oraz
  • wprowadzenie jednolitych standardów mediacji gospodarczej w całym kraju.

W tym celu do końca października tego roku powołane mają zostać Centra w 6 miastach – Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Katowicach i Lublinie, a docelowo ma ich być 16, w każdym mieście wojewódzkim.

Centra mają działać w ścisłej współpracy z organizacjami gospodarczymi, izbami radców prawnych i adwokatów, a także partnerami społecznymi.

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wojciech Kruk zapewniał ponadto, iż za rok w każdym mieście powiatowym w Wielkopolsce przedsiębiorcy będą mieli dostęp do okienka podawczego i punktu informacyjnego CAM.

W inauguracji projektu udział wzięli m.in. wicepremier Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj oraz Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk. Ponadto, pierwszą część konferencji poprowadził Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Wielkopolskich, adw. Wojciech Celichowski, a w panelu dyskusyjnym, poznańską ORA reprezentowała wicedziekan, adw. dr Ewa Habryn, członkini Centrum Mediacyjnego przy NRA w Warszawie.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl