Z uwagi na fakt, iż w ostatnim okresie miało miejsce wiele ważnych wydarzeń związanych z instytucją mediacji, pozwalam sobie krótko przedstawić najważniejsze z nich:


I. SZKOLENIE ZAWODOWE NA MEDIATORA

Zgodnie z harmonogramem szkoleń Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, w okresie 24-26 października 2014 roku odbędzie się szkolenie zawodowe dla osób chcących uzyskać certyfikat mediatora.

W tym roku zajęcia prowadzone będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przez trzech wybitnych mediatorów brytyjskich (w systemie tłumaczenia symultanicznego na język polski) wspieranych przez trenera z Polski.

Opłata rejestracyjna wynosi 1.000 zł netto, a zgłoszenia przyjmowane są do 21 września 2014 roku. Więcej informacji znaleźć można na stronie Centrum Mediacyjnego przy NRA w Warszawie.


II. GRUZIŃSCY MEDIATORZY W POLSCE

Prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska gościła 11 września br. delegację gruzińskich mediatorów. Podczas spotkania rozmawiano o zmianach w prawie dotyczących mediacji, organizacji i działaniach Centrum Mediacyjnego przy NRA, o przebiegu rekrutacji mediatorów oraz o sposobie pozyskiwania spraw, a także o planowanej międzynarodowej konferencji w Gruzji, poświęconej właśnie mediacjom.

Instytucja mediacji stanowi nowość w samej Gruzji, czego potwierdzeniem jest fakt, iż do tej pory wyszkolono tam 30 mediatorów. Z tego też powodu Gruzja stara się korzystać z polskich doświadczeń w tej materii, a delegaci byli szczególnie zainteresowani możliwością odbycia szkoleń zawodowych organizowanych przez Centrum Mediacyjne przy NRA, które, prowadzone przez brytyjskich specjalistów, odbywają się także w języku angielskim.

Źródło: adwokatura.pl


III. KONFERENCJA POŚWIĘCONA MEDIACJOM W PAŁACU PREZYDENCKIM

Tymczasem dzień wcześniej, 10 września br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”, zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo”.

Obecni na spotkaniu eksperci i naukowcy, w tym adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, dyskutowali o możliwościach usprawnienia instytucji mediacji w systemie prawa polskiego, ujednoliceniu wymogów dla osób pełniących funkcję mediatora, a także czy możliwa jest mediacja w postępowaniu administracyjnym.

Na zakończenie, gospodarz konferencji, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński zapewnił zebranych, że dyskusja w sprawie mediacji będzie kontynuowana podczas kolejnych spotkań.

Źródło: adwokatura.pl