Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniach od 13 do 18 października przypada tegoroczny Tydzień Mediacji, który ustanowiony został w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji (16.10.2014). Oba przedsięwzięcia przebiegały będą pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”. W przygotowanie Tygodnia Mediacji, przy koordynacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, zaangażowane są zarówno organizacje zrzeszające mediatorów, w tym Centrum Mediacyjne…

Opinia NRA do projektu ustawy o wspieraniu ADR

Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię na temat projektu założeń do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.  W ocenie organów Adwokatury przedstawiony projekt zasługuje na poparcie. O opinię zwrócił się do polskiej Adwokatury Minister Gospodarki. Projekt opiniowała Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacyjne przy NRA oraz Sąd Polubowny Adwokatury Polskiej. W ocenie organów Adwokatury przedstawiony…

Uchwała 7 Sędziów SN, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 czerwca 2014 r. (II PZP 1/14)

Stan faktyczny, który stał się podstawą do rozważań Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w uchwale składu 7 Sędziów z dnia 12 czerwca 2014 roku (II PZP 1/14), objęty był jeszcze Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących…