W dniach od 13 do 18 października przypada tegoroczny Tydzień Mediacji, który ustanowiony został w związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji (16.10.2014). Oba przedsięwzięcia przebiegały będą pod hasłem: „Masz prawo do mediacji”. W przygotowanie Tygodnia Mediacji, przy koordynacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, zaangażowane są zarówno organizacje zrzeszające mediatorów, w tym Centrum Mediacyjne przy NRA, jak i Sądy Powszechne.

Sam projekt ma na celu rozpowszechnianie na coraz szerszą skalę instytucji mediacji, jako jednej z czołowych metod ADR oraz propagowanie inicjatyw oddolnych, poprzez włączenie środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych czy współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi.

W związku z powyższym m.in. w budynkach sądów znaleźć będzie można plakaty promujące obchody Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji, a na stronie Sądu Okręgowego już teraz dostępny jest plan dyżurów mediatorów w poszczególnych jednostkach, a także dodatkowe informacje, z którymi polecamy się zapoznać.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl