Mediacje a arbitraż

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz korzystniejsze warunki dla rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) w Polsce. Wynika to z faktu szerszej popularyzacji tych technik, w czym olbrzymi udział ma Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. To z jej inicjatywy wystartował nowy ogólnopolski projekt Ministerstwa Gospodarki, który zaowocuje utworzeniem Centrów Arbitrażu i Mediacji w miastach wojewódzkich w tym m.in.…