Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W dniu 9 października 2014 roku opublikowano opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Proponowane zmiany są relatywnie obszerne i dotyczą głównie problematyki dozwolonego użytku oraz zagadnień tzw. utworów osieroconych, dotychczas niemalże w ogóle nie uregulowanych w prawie polskim. Omawiany projekt ustawy zawiera przepisy…

Zmiany w KPC dotyczące protokołu elektronicznego

W dniu 26.09.2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1296 opublikowano ustawę nowelizującą Kodeks postępowania cywilnego. Nowela dotyczy przede wszystkim protokołu elektronicznego i weszła w życie z upływem miesiąca od dnia publikacji, tj. z dniem 27.10.2014 r. (z wyjątkami, o których mowa będzie dalej). Istotne znaczenie wypada przypisywać następującym kwestiom – po pierwsze, możliwości wygłoszenia…