Konferencja Centrum Arbitrażu i Mediacji w Pile

W dniu 12 lutego 2015 r. w Pile odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu został podpisany w dniu 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w…

Konferencja „Państwo a ADR” w Nowym Tomyślu

 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ” Nowy Tomyśl , 2015.04.17 Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: Państwo a ADR  .  Konferencja odbędzie się w dniu   17 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek…

Nowelizacja prawa spadkowego

W dniu 6 lutego 2015 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Obecnie czeka na podpis Prezydenta. 6 miesięcy od jej ogłoszenia opisane poniżej zmiany wejdą w życie. Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą zmiany podstawowej zasady odpowiedzialności przy dziedziczeniu. Od momentu wejścia w życie w/w ustawy…

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. sygn.VKK100/14

W stanie faktycznym będącym podstawą wydania orzeczenia oskarżony, przeciwko któremu zapadł wyrok skazujący przed sądem pierwszej instancji złożył osobiście sporządzoną apelację, w której m.in. kwestionował ustalenia faktyczne oraz domagał się doprowadzenia go na rozprawę odwoławczą. Oskarżony był w tym czasie pozbawiony wolności. Również obrońca oskarżonego w swojej apelacji złożył wniosek o doprowadzenie oskarżonego na rozprawę…