Konferencja Centrum Arbitrażu i Mediacji w Pile

W dniu 12 lutego 2015 r. w Pile odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu został podpisany w dniu 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w…