W dniu 12 lutego 2015 r. w Pile odbyła się kolejna konferencja w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Akt powołujący pierwsze Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) z siedzibą w Poznaniu został podpisany w dniu 25 sierpnia 2014 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas kolejnej konferencji do projektu Wielkopolskiego CAM przyłączył się Chodzieski Klub Gospodarczy.

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, którego kierownikiem jest adw. Wojciech Celichowski, Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, działa w ścisłej współpracy z organizacjami gospodarczymi, izbami adwokackimi i radcowskimi oraz partnerami społecznymi. Dzięki współdziałaniu Wielkopolskiego CAM z Wielkopolską Izbą Adwokacką, którą na konferencji reprezentowała wicedziekan adw. dr Ewa Habryn – Chojnacka, adwokaci z naszej Izby zostali wpisani na listę mediatorów i arbitrów działających przy Centrum Arbitrażu i Mediacji. Współpraca Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z Centrum Arbitrażu i Mediacji pozwoli na propagowanie arbitrażu i mediacji jako alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy aktywnym udziale adwokatów.

Po konferencji odbyła się debata, moderowana przez dziennikarzy z TV Asta.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl