Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na I specjalistyczne szkolenia poświęcone mediacjom karnym.

23 maja br. w Warszawie odbędzie się pierwsze z trzech planowanych specjalistycznych szkoleń poświęconych mediacjom karnym skierowane przede wszystkim do mediatorów/adwokatów oraz do adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych.Szkolenie ma charakter modułowy. Pierwszy moduł polegać będzie na zapoznaniu się przez uczestników z literaturą specjalistyczną z zakresu mediacji, w szczególności karnej oraz przygotowaniu opracowania pisemnego wskazanych zagadnień. Moduł drugi to intensywny jednodniowy, 10 godzinny warsztat z symulacjami mediacji karnych.

Szkolenie ma na celu przygotowanie adwokatów do prowadzenia mediacji karnych w związku ze zmianami legislacyjnymi, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r. Liczebność jednej grupy szkoleniowej w podanych poniżej terminach wynosi maksymalnie 20 osób. W ramach szkoleń Uczestnikom zapewniony zostanie komplet materiałów szkoleniowych wraz z pakietem szkoleniowym oraz przygotowany na czas szkolenia catering. Każdy z uczestników otrzyma na koniec szkolenia certyfikat potwierdzający jego ukończenie. Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: sprawiedliwość naprawcza, procedury i etapy mediacji w sprawach karnych, komunikacja w mediacji, rola mediatora, psychologiczne i społeczne korzyści stosowania mediacji, a także ćwiczenia praktyczne.Kolejne terminy szkoleń przewidujemy w dniach:

10 czerwca i 19 czerwca br. Wszystkie szkolenia odbędą się w Warszawie.

Koszt szkolenia: 250 zł plus VAT.Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy Centrum: centrum.mediacji@adwokatura.pl.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.Wykładowcą i trenerem będzie Robert Kaszczyszyn, który jest wieloletnim mediatorem – przeprowadził ponad 2700 mediacji, a także certyfikowanym trenerem-szkoleniowcem od 2001 roku; superwizorem mediacji, współzałożycielem Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji i członkiem Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Od 2011 roku wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl