W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu przedstawiony został nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Prezentacji dokonali: Marek Furtek – Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG oraz Maciej Łaszczuk – Przewodniczący Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Nowy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia jego twórców, jak i obserwację działalności i regulaminów podobnych instytucji na świecie. Z najistotniejszych elementów, które zostały wprowadzone do regulaminu i na które należy zwrócić uwagę, to instytucja wezwania na arbitraż, jak i par. 4 pkt 3: „Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, wiąże je Regulamin obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania”. Na powyższy fakt należy zwrócić uwagę przy kierowaniu spraw do arbitrażu, tak aby postępować zgodnie z zasadami nowego regulaminu.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl