Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu MEDIACJE GOSPODARCZE, które odbędzie się 24-26.04 i 9-10.05 w Poznaniu na ul. Słonecznej 7/1.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów zainteresowanych alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów w biznesie (ADR). Zgodnie z najnowszymi badaniami Ministerstwa Sprawiedliwości, za jedną z istotniejszych barier stosowania mediacji w Polsce przedsiębiorcy uważają zbyt małą liczbę dobrze przeszkolonych mediatorów. Chcemy to zmienić. Dlatego szkolenie polecamy zwłaszcza prawnikom zajmującym się w swej praktyce sprawami gospodarczymi oraz mediatorom i osobom, które chciałyby specjalizować się w mediacjach gospodarczych.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie prawników, mediatorów i osób zainteresowanych prowadzeniem mediacji gospodarczych, do profesjonalnego rozwiązywania sporów gospodarczych na drodze mediacji, poprzez rozwój warsztatu zawodowego i kompetencji interpersonalnych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone metodą interaktywną w oparciu o pracę warsztatową, kazusy, ćwiczenia, demonstracje, odgrywanie ról oraz wymianie doświadczenia. Każda osoba otrzyma informację zwrotną i będzie miała możliwość odbycia konsultacji indywidualnych. Program szkolenia został przygotowany przez mediatorów rekomendowanych przez Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Ministerstwie Gospodarki, w ten sposób by odpowiadał standardom szkolenia mediatorów zawartym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Więcej informacji o szkoleniu tutaj.

rejestracja do dnia 10.kwietnia 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dom_Mediacyjny

Więcej informacji:

DOM MEDIACYJNY ul. Słoneczna 7/1 w Poznaniu (Grunwald)

www.mediacyjny.pl

Kontakt z organizatorami: dom@mediacyjny.pl

Tel. +48 605 061 200 // +48 61 30 70 171

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl