Szanowni Państwo,

Koleżanki, Koledzy,Pragnę Państwa zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów Izby Łódzkiej, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego szkolenia z mediacji cywilnych i gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych.

Szkolenie zostało opracowane w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in. standardy szkolenia mediatorów zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, a także standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. W ramach spotkań zostaną przedstawione zagadnienia takie jak:1. Podstawy wiedzy o konflikcie, definicja, fazy, dynamika i eskalacja konfliktu, postawy wobec konfliktu i style radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.2. Komunikacja w mediacji, konstruktywne porozumiewanie się, techniki komunikacyjne w mediacji, komunikacja niewerbalna, różnice w komunikacji płci, komunikacja wielokulturowa,3. Wprowadzenie do mediacji – pojęcie, cele i funkcje, specyfika i zakres stosowania, terminologia mediacji, zasady i rodzaje mediacji, dokumentacja mediacji.4. Etapy mediacji, przygotowanie, otwarcie, monolog mediatora, wysłuchanie stron, ustalenie potrzeb i kwestii, propozycje ugodowe, sesje mediacyjne wspólne i na osobności, mediacja pośrednia, zawarcie porozumienia.5. Osobowość i umiejętności mediatora, etyka w mediacji, podstawy mediacji w różnych kategoriach spraw w prawie polskim i w UE.

W załączeniu przekazuję Państwu szczegółowy opis proponowanego szkolenia.

 Pierwsze szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy o konflikcie i komunikacji zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 199 (w pierwszym dniu szkolenia) oraz ulicy Piotrkowskiej 63 (w drugim dniu szkolenia), w dniach 9 maja 2015 r. oraz 16 maja 2015 r. (soboty w godzinach 9-17). Koszt udziału w szkoleniu (dwie soboty – 16 godzin zajęć) wynosi 420,- zł. Terminy kolejnych spotkań uzgodnione zostaną w zależności od oczekiwań uczestników. Opłatę za szkolenie należy uiścić na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi o numerze 49 1020 3352 0000 1502 0108 8947, najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r. Dla uczestników zostaną wystawione faktury.

Zgłoszenia osób chętnych proszę przesyłać na adres: katarzyna.fulko@adwokatura.pl do piątku, tj. 8 maja br., włącznie. Jednocześnie informuję, iż deklaracja uczestnictwa w ww. szkoleniu oznaczać będzie zobowiązanie do zapłaty wskazanej powyżej opłaty.

Szkolenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia min. 16 osób.Z koleżeńskim pozdrowieniem,adw. Katarzyna Fulko

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl