PRZEGLĄD ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO

ostanowienie SN z dnia 18.09.2015 r., I CSK 690/14, www.sn.pl przeniesienie posiadania, zasady zawiadamiania o przeniesieniu posiadania W postanowieniu z dnia 18.09.2015 r. Sąd Najwyższy na tle sprawy o zasiedzenie i w związku ze sporem o doliczenie czasu posiadania przez poprzednika (art. 176 § 1 KC), przypomniał zasady jakim podlega przeniesienie posiadania rzeczy, które jest…