Uwagi o zasiedzeniu użytkowania wieczystego na kanwie wyroku SNz2.12.2015 r., IV CSK 85/15

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt: IV CSK 85/15 (G.Prawna 2015/238/8): Zawłaszczenie działki należącej do państwa lub gminy nie ma związku z użytkowaniem wieczystym innej działki, nawet jeśli obie leżą w tej samej miejscowości. Korzystający bez tytułu prawnego z nieruchomości działa więc raczej jak jej właściciel, nie jak użytkownik wieczysty.…