Ostatnie wydarzenia mediacyjne

2016-12-15 Miniony tydzień obfitował w szereg wydarzeń związanych z tematem mediacji: W dniu 7 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu doszło do spotkania mediatorów z Koordynatorem ds. Mediacji SSO Piotrem Marciniakiem. Na spotkaniu poruszono kwestie funkcjonowania Fyrtla Zgody – Punku Mediacyjnego znajdującego się w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Wskazano…

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediacja i arbitraż – aktualne wyzwania i problemy” Poznań, 9 grudnia 2016 roku  Aula Prof. Z. Radwańskiego, CIN al. Niepodległości 53 Informacja i zapisy: Program 14.45 Rejestracja uczestników 15.00 Otwarcie konferencji Panel I: Mediacja 15.15 – 16.45 dr hab. Joanna Mucha, UAM, Mediacja – wybrane problemy procesowe dr Joanna Studzińska, KUL, Koszty mediacji…

Fyrtel Zgody działa już od miesiąca!

Informujemy, iż pierwszy w regionie stały punkt mediacyjny już od miesiąca funkcjonuje w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu pod nazwą „Fyrtel Zgody”. Więcej informacji na temat punktu mediacyjnego dostępnych jest pod adresem: http://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/app/index.php/mediacje-1 Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji

Pragniemy poinformować, iż w dniach 17 – 22 października 2016 r. po raz kolejny obchodzony będzie Tydzień Mediacji, którego momentem kulminacyjnym będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji 20 października 2016 r. W związku z powyższym organy publiczne, sądy, a także instytucje związane z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów przygotowują rozmaite wydarzenia, na które już teraz serdecznie zapraszamy.  W…

Studia podyplomowe mediacji

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na roczne (dwusemestralne) studia podyplomowe mediacji. Rekrutacja trwa od 01 czerwca 2016 r. do 14 października 2016 r. Limit przyjęć 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Szczegóły poniżej: studia podyplomowe mediacji Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl

Poznański Salon Mediacji

We wtorek 17 maja 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja Poznański Salon Mediacji. Projekt ten stanowić ma platformę umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.Takie rozwiązanie pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i osobami praktykującymi mediację, ale także pozwoli na dotarcie do tych, którzy mediacją są…

Zaproszenie na IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu

W imieniu organizatorów pragniemy zaprosić Państwa na IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, który odbędzie się 18 maja 2016 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.  Kongres organizowany jest przez Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie. Sekcja Rozwiązywania Sporów, Mediacji i Arbitrażu działająca przy Instytucie podejmuje szereg działań popularyzacyjno-naukowych, mających na celu promowanie wiedzy o sporach sądowych,…

Zaproszenie na konferencję: „Arbitraż i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne?”

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zaprasza na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: „Arbitraż i mediacja – instytucje powszechne czy elitarne?” Konferencja odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Początek konferencji o godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. III CZP 77/16 (Biul. SN 2016, Nr 11)

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. III CZP 77/16 (Biul. SN 2016, Nr 11) „Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”. Pod koniec listopada 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści wskazanej powyżej. Do chwili obecnej…

Nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 23 września 2016 r. Sejm uchwalił Ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, przewidującą rozwiązania dotychczas niefunkcjonujące w polskim porządku prawnym. Uchwalenie tej ustawy wynikało z potrzeby implementacji tzw. dyrektywy ADR [Alternative Dispute Resolution] (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz…