Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego

I W sprawie, w której pozwana była reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu i wygrała proces powstał problem prawny istotny zwłaszcza dla samego pełnomocnika, którego wynagrodzenie zostało zasądzone od strony przeciwnej. Problem dotyczył ustalenia, czy wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone na rzecz strony reprezentowanej przez tego pełnomocnika od strony przeciwnej, podlega podwyższeniu o podatek…