Przywrócenie asesorów sądowych do orzekania

Z dniem 01.01.2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224). Ustawodawca postanowił przywrócić instytucję asesora sądowego. W toku procesu legislacyjnego przeprowadzono konsultacje z Krajową Radą Sądownictwa, Ministrem Sprawiedliwości i Naczelnym Sądem Administracyjnym.…