NOWELIZACJA KPC I UKSC ZE WZGLĘDU NA WSPIERANIEPOLUBOWNYCH METOD ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przede wszystkim w niniejszym opracowaniu chciałabym zwrócić uwagę na zmiany Kodeksu postępowania cywilnego i Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone w/w ustawą. Przepisy dotychczasowe będziemy…