Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych icywilnych z początku 2016 roku

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych i cywilnych z początku 2016 roku SPRAWY CYWILNE Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., III CZP 86/15 – KOGNICJA SĄDU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO- Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy odpowiadał na pytanie: Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas,…