Zaproszenie na IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu

W imieniu organizatorów pragniemy zaprosić Państwa na IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, który odbędzie się 18 maja 2016 roku w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.  Kongres organizowany jest przez Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie. Sekcja Rozwiązywania Sporów, Mediacji i Arbitrażu działająca przy Instytucie podejmuje szereg działań popularyzacyjno-naukowych, mających na celu promowanie wiedzy o sporach sądowych,…

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2016 r., sygn. III CSK 50/15 [powtórne wezwanie do próby ugody a przerywanie biegu terminu przedawnienia] W wyroku z początku bieżącego roku SN, można przyjąć, co do zasady zaaprobował pogląd, który pojawił się w judykaturze w 2014 r., a który głosi, iż „przerwanie biegu przedawnienia nie jest podstawowym celem instytucji…