Poznański Salon Mediacji

We wtorek 17 maja 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja Poznański Salon Mediacji. Projekt ten stanowić ma platformę umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.Takie rozwiązanie pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i osobami praktykującymi mediację, ale także pozwoli na dotarcie do tych, którzy mediacją są…

Istotna uchwała SN z zakresu prawa ubezpieczeń

W dniu 19 maja 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w składzie „siódemkowym”, w której potwierdził konieczność ponoszenia przez ubezpieczycieli na podstawie art. 444 § 1 k.c., uzasadnionych i celowych kosztów leczenia poszkodowanego, które nie jest finansowane ze środków publicznych, w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Na dzień sporządzania notatki, uzasadnienie uchwały (które najpewniej…