Ważna uchwała dotycząca opłat komorniczych

Opłaty komornicze – brutto czy netto? W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie III CZP 34/16 dotyczącą następującej kwestii: Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r.…