Pragniemy poinformować, iż w dniach 17 – 22 października 2016 r. po raz kolejny obchodzony będzie Tydzień Mediacji, którego momentem kulminacyjnym będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji 20 października 2016 r.

W związku z powyższym organy publiczne, sądy, a także instytucje związane z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów przygotowują rozmaite wydarzenia, na które już teraz serdecznie zapraszamy.

 W związku z obchodami w Poznaniu 18 października 2016 r. o godz. 11.00 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (s. 2200) odbędzie się  II Poznański Salon Mediacji poświęcony tematowi:

„Mediacja gospodarcza – bariery, jak je pokonać – z perspektywy sędziego, pełnomocnika, przedsiębiorcy, mediatora”.

Zgłoszenia obecności należy przesłać na adres salon.mediacji@poznan.so.gov.pl do dnia 12 października br.

Koordynatorem konferencji z ramienia Sądu Okręgowego w Poznaniu jest Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak – koordynator ds. mediacji. 

Poniżej przedstawiamy także program konferencji w dniu 18 października 2016 r.

11.00 – 11.15 – otwarcie

11.15 – 12.00 – sędzia Bartłomiej Przymusiński

12.00 – 12.45 – adwokat Ewa Habryn-Chojnacka

12.45 – 13.15 – przerwa

13.15 – 14.00 – prezydent WIPH Wojciech Kruk

14.00 – 14.45 – mediator Małgorzata Miszkin-Wojciechowska

14.45 – 15.00 – zakończenie

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl