II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Mediacja i arbitraż – aktualne wyzwania i problemy”

Poznań, 9 grudnia 2016 roku

 Aula Prof. Z. Radwańskiego, CIN al. Niepodległości 53

Informacja i zapisy:

Program

14.45 Rejestracja uczestników

15.00 Otwarcie konferencji

Panel I: Mediacja

15.15 – 16.45

 • dr hab. Joanna Mucha, UAM, Mediacja – wybrane problemy procesowe
 • dr Joanna Studzińska, KUL, Koszty mediacji – czy nowe regulacje sprzyjają instytucji?
 • dr Tomasz P. Antoszek, UAM, Wynagrodzenie za mediację. Charakter prawny i problemy praktyczne
 • dr Grzegorz Frączek, UŚ, Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica, Obligatoryjne postępowanie mediacyjne – szansa dla rozwoju mediacji?
 • dr Marcin Białecki, UKSW, Mediacja w ramach konwencji haskiej o uprowadzeniu dziecka za granicę
 • Piotr Piekielnik, mediator, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, Mediationsgesetz w Niemczech a przepisy o mediacji w k.p.c.

Dyskusja

16.45 – 17.15 Przerwa kawowa

Panel II: Arbitraż

17.15 – 18.15

 • prof. UWr dr hab. Izabella Gil, UWr, Relacje postępowania zabezpieczającego w postępowaniu arbitrażowym i postępowania zabezpieczającego w postępowaniu rozpoznawczym przed sądem państwowym
 • mec. Przemysław Krzywosz, Warszawa, Zarządzanie procesem arbitrażowym. Wybrane elementy
 • dr Tomasz Strumiłło, UŁ, Postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczeń arbitrażowych – zagadnienia wybrane
 • mec. Wojciech Celichowski, CAM Poznań, Problematyka ustalania kognicji sądu polubownego

Dyskusja

18.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Warsztaty mediacyjne

18.30 – 19.15

 • Maja Piekielnik, Piotr Piekielnik – mediatorzy, Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl