2016-12-15

Miniony tydzień obfitował w szereg wydarzeń związanych z tematem mediacji:

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu doszło do spotkania mediatorów z Koordynatorem ds. Mediacji SSO Piotrem Marciniakiem. Na spotkaniu poruszono kwestie funkcjonowania Fyrtla Zgody – Punku Mediacyjnego znajdującego się w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Wskazano również, iż tematem mediacji zainteresowane są Sądy w Pile, Lesznie, Koninie, Zielonej Górze i Trzciance (osoby chcące zaangażować się w działalność przy tych Sądach proszone są o kontakt).

W dniu 9 grudnia 2016 r. w Auli Prof. Z. Radwańskiego CIN odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediacja i arbitraż – aktualne wyzwania i problemy”.

W dniu 13 grudnia 2016 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu odbyło się spotkanie adwokatów-mediatorów z Wicedziekan adw. dr Ewą Habryn-Chojnacką. Na spotkaniu wskazano na konieczność propagowania idei mediacji wśród adwokatów i aplikantów, zintensyfikowania działań w sądach w zakresie mediacji oraz organizacji uczestnictwa adwokatów w ramach Fyrtla Zgody działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl