Postanowienie o przywrócenie terminu jako przykład orzeczenia sądu pierwszej instancji, które nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu cywilnym w kontekście art. 380 k.p.c.

Wprowadzenie (lead): Artykuł podejmuje temat sposobu zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego nie są zaskarżalne w drodze zażalenia do: sądu drugiej instancji, innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji ani też do Sądu Najwyższego. Zawiera także uwagi na tle art. 380 k.p.c.             W doktrynie funkcjonuje wiele klasyfikacji postanowień w zależności…

Konferencja „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”

W piątek 17 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu odbyła się konferencja „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”. Konferencję o godz. 15.00 uroczyście otworzył Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolskich przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu adw. Wojciech Celichowski. Głos zabrał także Stanisław…

IV Poznański Salon Mediacji – Zaproszenie

Dnia 29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali 2200 Sądu Okręgowego w Poznaniu (ul. Hejmowskiego 2) rozpocznie się IV edycja Poznańskiego Salonu Mediacji poświęcona mediacjom w postępowaniu nieprocesowym – podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności. W ramach konferencji przewidziane są prelekcje mediatorów: dr hab. Joanny Muchy, Agaty Nowak i Mateusza Gierczaka…

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadał na 19 października 2017 r. W Polsce obchodzony był Tydzień Mediacji w dniach 16-20 października 2017 r. W związku z powyższym adwokaci – mediatorzy oraz aplikanci adwokaccy zrzeszeni przy Okręgowej Radzie Adwokackiej odbywali dyżury informacyjne dotyczące mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2. Uwagi do…

Zgromadzenie Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NaczelnejRadzie Adwokackiej w Warszawie

Dnia 9 czerwca 2017 roku w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Stałych Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy NRA. Delegatami z ramienia Komisji ds. mediacji przy ORA w Poznaniu byli adw. Piotr Ruszkiewicz i adw. Krzysztof Spelak. W trakcie Zgromadzenia poruszono w szczególności tematy związane z pozyskaniem funduszy norweskich na rozwój mediacji w…

Poznański Salon Mediacji – III edycja (21.03.2017 r.)

We wtorek 21 marca 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbędzie się konferencja „Mediacja rodzinna”. Jest to już trzecie spotkanie w ramach cyklu Poznański Salon Mediacji, którego inicjatorem jest właśnie Sąd Okręgowy w Poznaniu. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zbliżającej się konferencji, a także całego projektu. III Poznański Salon Mediacji Mediacja rodzinna21 marca 2017…

Warsztaty z mediacji – Dymaczewo

Informujemy, że w ramach działania Komisji ds. mediacji przy ORA w dniu 25 lutego 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie wraz z symulacjami mediacji dla aplikantów II roku w trakcie zjazdu szkoleniowego w Dymaczewie. W trakcie szkolenia przedstawiony został pomysł stworzenia koła młodych mediatorów, który spotkał się z dużym zainteresowaniem przyszłych adwokatów.  Uwagi do tekstu prosimy…

Powołanie Komisji ds. mediacji przy ORA w Poznaniu

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Komisji ds. mediacji w składzie: adw. Katarzyna Golusińska – Przewodnicząca, adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka, adw. Maria Gutowska-Ibbs, adw. Piotr Ruszkiewicz, adw. Krzysztof Spelak. Utworzenie Komisji ds. mediacji jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju i propagowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów. O…

Uchwała SN z dnia 29 listopada 2017 r., III CZP 68/17 – przekształcenie formy organizacyjnej spółki prawa handlowego a konieczność nadania nowej klauzuli wykonalności

W dniu 29 listopada 2017 r. (sygn. akt sprawy III CZP 68/17) Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne zadane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu dotyczące kwestii stosowania art. 788 k.p.c do sytuacji, w której dochodzi do przekształcenia spółki wierzyciela w inną spółkę z zastosowaniem instytucji o jakiej…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której rozstrzygnął, że orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności należy kierować się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 77 § 1 k.k., do których nie zaliczają się dyrektywy wymiaru kary z art. 53 i nast. k.k. Przypomnieć należy, że art.…