Powołanie Komisji ds. mediacji przy ORA w Poznaniu

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Komisji ds. mediacji w składzie: adw. Katarzyna Golusińska – Przewodnicząca, adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka, adw. Maria Gutowska-Ibbs, adw. Piotr Ruszkiewicz, adw. Krzysztof Spelak. Utworzenie Komisji ds. mediacji jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju i propagowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów. O…