Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu w dniu 19 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Komisji ds. mediacji w składzie:

  • adw. Katarzyna Golusińska – Przewodnicząca,
  • adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka,
  • adw. Maria Gutowska-Ibbs,
  • adw. Piotr Ruszkiewicz,
  • adw. Krzysztof Spelak.

Utworzenie Komisji ds. mediacji jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju i propagowania alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

O pracach Komisji będziemy informowali na bieżąco.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl