We wtorek 21 marca 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbędzie się konferencja „Mediacja rodzinna”. Jest to już trzecie spotkanie w ramach cyklu Poznański Salon Mediacji, którego inicjatorem jest właśnie Sąd Okręgowy w Poznaniu. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zbliżającej się konferencji, a także całego projektu.

III Poznański Salon Mediacji

Mediacja rodzinna
21 marca 2017 r.
ul. Hejmowskiego 2 Poznań
Sala 2200

Program konferencji:

10.00 – 10.15 Otwarcie

10.15 – 11.00  „Dopuszczalność ugody mediacyjnej w sprawach rodzinnych” – sędzia Rafał Agaciński

11.00 – 11.45  „Opieka naprzemienna w mediacji” – dr Tomasz Antoszek, dr Marcin Białecki

11.45 – 12.15  Przerwa

12.15 – 13.00  „Cele i korzyści z uczestnictwa w sądowych mediacjach rodzinnych” – mediator Ewa Umińska-Krygier

13.00 – 14.00  „Jak skonstruować ugodę w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – warsztaty” – sędzia Rafał  Agaciński

14.00 – 14.15  Zakończenie

Zainteresowanych szczegółami zbliżającej się konferencji, a także sylwetkami prelegentów odsyłamy na stronę projektu.


Poznański Salon Mediacji, to projekt, który ma stanowić ma platformę umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.Takie rozwiązanie pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy teoretykami i osobami praktykującymi mediację, ale także pozwoli na dotarcie do tych, którzy mediacją są lub mogą być zainteresowani – przedsiębiorców, osób będących w sporach, a także ich pełnomocników.Warto dodać, iż pomysłodawcą takich spotkań jest m.in. Sąd Okręgowy w Gdańsku. Poznańskiemu odpowiednikowi postawiono następujące cele:
– promocja mediacji i wiedzy o niej;
– poznanie wzajemnych oczekiwań środowisk prawniczych, przedsiębiorców, mediatorów i innych;
– stworzenie płaszczyzny dla dyskusji i szukanie praktycznych rozwiązań dla zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
– wymiana dobrych praktyk mediacyjnych.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl