Konferencja „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”

W piątek 17 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu odbyła się konferencja „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”. Konferencję o godz. 15.00 uroczyście otworzył Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolskich przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu adw. Wojciech Celichowski. Głos zabrał także Stanisław…

IV Poznański Salon Mediacji – Zaproszenie

Dnia 29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali 2200 Sądu Okręgowego w Poznaniu (ul. Hejmowskiego 2) rozpocznie się IV edycja Poznańskiego Salonu Mediacji poświęcona mediacjom w postępowaniu nieprocesowym – podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności. W ramach konferencji przewidziane są prelekcje mediatorów: dr hab. Joanny Muchy, Agaty Nowak i Mateusza Gierczaka…

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której rozstrzygnął, że orzekając o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności należy kierować się wyłącznie kryteriami określonymi w art. 77 § 1 k.k., do których nie zaliczają się dyrektywy wymiaru kary z art. 53 i nast. k.k. Przypomnieć należy, że art.…

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia przez małżonków, III CZP 49/17

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę rozstrzygająca wątpliwość, czy sąd jest związany żądaniem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz tylko jednego z małżonków w sytuacji, gdy oboje małżonkowie byli posiadaczami nieruchomości i okres ewentualnego zasiedzenia upłynąłby w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. Treść tej uchwały – przy uwzględnieniu stanu faktycznego sprawy, w związku…

JPK_VAT także od wszystkich adwokatów od 1 stycznia 2018 r.

Do grona przedsiębiorców, którzy zobowiązani są przesyłać co miesiąc rejestry VAT (sprzedaży i zakupu) w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego, od 1 stycznia 2018 r. dołączą również mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że obowiązek ten obejmie wszystkich pozostałych adwokatów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dotychczas z tego obowiązku byli zwolnieni. JPK_VAT…