W piątek 17 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu odbyła się konferencja „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”.

Konferencję o godz. 15.00 uroczyście otworzył Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolskich przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu adw. Wojciech Celichowski. Głos zabrał także Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele organizatorów: Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange, a także Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu Wojciech Kruk.

Prelegenci (dr hab. Joanna Mucha, Agnieszka Lisek, Dariusz Wegnerski, r. pr. Tobiasz Kowalczyk) przedstawili zgromadzonym obszary w stosunkach pracowniczych, na których mogą rodzić się konflikty, a także pomysły jak radzić sobie z nimi przy pomocy mediacji.

Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny oraz podpisanie listu intencyjnego o powołaniu instytucji wspierającej proces mediacji w Wielkopolsce.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl