„Sztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania” – Poznań 17.10.2018 r.

Mediatorzy, stowarzyszenia i organizacje mediacyjne z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu zapraszają na wydarzenie „Sztuka Mediacji – Mediatorzy dla Poznania”, zorganizowane we współpracy z Sądem Okręgowym w Poznaniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. 17 października 2018 r. w godzinach 16 -18 w Galerii Arsenał, Stary Rynek 6 w Poznaniu odbędzie się symulacja mediacji rodzinnej…

Konferencja „Jak budować mosty współpracy”

Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu zaprasza na tegoroczną konferencję z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”. Termin: 15 października 2018 r. (poniedziałek) Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89 Tematem tegorocznej edycji jest „Potencjał mediacji”. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczna analiza jak można wykorzystać potencjał mediacji, zarówno w sprawach szkolnych, rodzinnych,…

Relacja z V Poznańskiego Salonu Mediacji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona mediacjom w szkole. Było to kolejne, piąte już spotkanie w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji.Prelegenci poruszali temat standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, rozwiązań systemowych i dobrych praktyk mediacji w szkole. Na zakończenie przeprowadzona została dyskusja nt. dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze…

V Poznański Salon Mediacji

W imieniu organizatorów zapraszamy na V Poznański Salon Mediacji: Mediacje w Szkole. Konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odbędzie się 17 kwietnia 2018 r., godz.11.00 tradycyjnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (ul. S. Hejmowskiego 2, Sala Wielka 2200). Jak wskazuje podtytuł piątej edycji Salonu Mediacji, konferencja w całości poświęcona będzie mediacjom…

Szkolenie mediacyjne dla aplikantów

W dniu 3 lutego 2018 r. w Dymaczewie odbyły się całodniowe szkolenia mediacyjne dla I-ego i II-ego. Zajęcia prowadzili dr Katarzyna Golusińska – adwokat, adw. Piotr Ruszkiewicz, dr Tomasz Antoszek, adw. Krzysztof Spelak. Zajęcia podzielone zostały na dwie części: w pierwszej omówione zostały przepisy i ogólne założenia mediacji, natomiast druga część poświęcona była prowadzeniu symulacji…

Zmiany w Kodeksie Pracy od stycznia 2019r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie istotne z punktu widzenia stron stosunku pracy zmiany w prawie. Do najważniejszych z nich należy szczegółowe uregulowanie obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiana podstawowego sposobu wypłacania wynagrodzenia. Z punktu widzenia pracowników i zwykłego funkcjonowania przedsiębiorstwa najistotniejsza zmiana dotyczy art. 22[1] §…

Projekt nowelizacji ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Trwają prace legislacyjne związane z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy nowelizującej szereg ustaw (m.in. KPC, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ordynacji podatkowej, Kodeksu karnego wykonawczego, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Kodeksu pracy i Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy), która w założeniu projektodawcy ma przyczynić się do poprawy skuteczności egzekucji alimentów.…

Uchwała SN w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej wyroku w zakresie zapisu cyfrowego i słownego rozstrzygnięcia o karze

Uchwałą z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie o sygnaturze I KZP 2/18 Sąd Najwyższy wskazał, że w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.) może zostać usunięte uchybienie w wyroku, które polega na rozbieżnym – w zapisie cyfrowym i słownym – rozstrzygnięciu o karze (innym środku reakcji prawnokarnej). Omyłka pisarska…

Nowelizacja dotycząca m.in. terminów przedawnienia

W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie istotna z praktycznego punktu widzenia nowelizacja dotycząca terminów przedawnienia oraz prowadzenia spraw przeciwko konsumentom, w których znaczenie ma właśnie przedawnienie wierzytelności. Pierwsza istotna zmiana polega na dodaniu art. 117 § 2[1] k.c., zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego…

ZŁOŻENIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDÓW NAJWYŻSZEGO Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU, SYGN. AKT: III CZP 102/17 Wnioskiem z dnia 03 listopada 2017r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf działając na podstawie art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o Sądzie Najwyższym, wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięciu przez skład…