Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. III CZP 89/17

W dniu 21 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której odniósł się do odpowiedzialności tzw. pasera, a zatem osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 KC). Sąd uznał, że odpowiedzialność ponosi paser wówczas, gdy wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu niedozwolonego. Z racji braku sporządzenia uzasadnienia uchwały na moment…