dpowiedzialność usługodawców świadczących usługę hostingu za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017r., sygn. akt: I CSK 73/17

W ostatnich latach problem naruszania dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych poprzez zamieszczanie w internecie obraźliwych, poniżających lub po prostu nieprawdziwych treści staje się coraz powszechniejszy i spotyka się z coraz liczniejszymi wypowiedziami przedstawicieli doktryny i orzecznictwa. O ile przy tym kwestia odpowiedzialności osób bezpośrednio zamieszczających określone treści w internecie, w szczególności w formie artykułów…