W imieniu organizatorów zapraszamy na V Poznański Salon Mediacji: Mediacje w Szkole.

Konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odbędzie się 17 kwietnia 2018 r., godz.11.00 tradycyjnie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu (ul. S. Hejmowskiego 2, Sala Wielka 2200).

Jak wskazuje podtytuł piątej edycji Salonu Mediacji, konferencja w całości poświęcona będzie mediacjom w szkołach, a jej celem jest przybliżenie i rozpropagowanie instytucji mediacji w szkole.

Organizatorem Poznańskiego Salonu Mediacji jest Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać drogą mailową na adres: salon.mediacji@poznan.so.gov.pl w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl