Trzy uchwały SN na temat zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydal trzy orzeczenia w sprawach dotyczących zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego w sytuacji, w której poszkodowany na skutek czynu niedozwolonego nie zmarł, lecz doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W uchwałach składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., sygn. III CZP 36/17, III CZP 60/17 oraz…