Relacja z V Poznańskiego Salonu Mediacji

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona mediacjom w szkole. Było to kolejne, piąte już spotkanie w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji.Prelegenci poruszali temat standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, rozwiązań systemowych i dobrych praktyk mediacji w szkole. Na zakończenie przeprowadzona została dyskusja nt. dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze…