Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wczoraj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona mediacjom w szkole. Było to kolejne, piąte już spotkanie w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji.
Prelegenci poruszali temat standardów mediacji szkolnej i rówieśniczej, rozwiązań systemowych i dobrych praktyk mediacji w szkole.

Na zakończenie przeprowadzona została dyskusja nt. dialogu sądów – Wydziałów Rodzinnych ze szkołami w zakresie korzystania z mediacji w szkole.

Jednocześnie informujemy, że Komisja ds. mediacji przy ORA w Poznaniu podjęła decyzję o zwróceniu się do Kuratorium Oświaty celem nawiązania stałej współpracy w prowadzeniu zajęć w szkołach z zakresu mediacji rówieśniczej przez adwokatów – mediatorów.Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl