Postanowienie Sądu Najwyższego ws. odszkodowania za niesłuszne aresztowanie

Postanowieniem z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze II KK 72/18 Sąd Najwyższy wskazał, że odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie nie może być źródłem bezpodstawnego wzbogacenia się osoby, przeciwko której stosowano ten środek zapobiegawczy. Między szkodą o charakterze majątkowym a aresztowaniem musi zachodzić bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy. W opisywanej sprawie…