ZŁOŻENIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO DZIECKA

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW SĄDÓW NAJWYŻSZEGO Z DNIA 22 MAJA 2018 ROKU, SYGN. AKT: III CZP 102/17 Wnioskiem z dnia 03 listopada 2017r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf działając na podstawie art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002r. o Sądzie Najwyższym, wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięciu przez skład…