Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu zaprasza na tegoroczną konferencję z cyklu „Jak budować mosty współpracy?”.

Termin: 15 października 2018 r. (poniedziałek)

Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89

Tematem tegorocznej edycji jest „Potencjał mediacji”. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczna analiza jak można wykorzystać potencjał mediacji, zarówno w sprawach szkolnych, rodzinnych, jak i gospodarczych i pracowniczych. Konferencja ma charakter praktyczny, kończyć ją będą warsztaty tematyczne (3 tematy do wyboru).

Podczas prelekcji omówione zostaną konkretne sytuacje problemowe. Panel dyskusyjny pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących mediacji.

Strona internetowa wydarzenia: www.konferencjapcm.pl – gdzie można zgłosić swój udział.

Pytania dotyczące konferencji należy kierować na adres e-mail: konferencja@mediacje.poznan.pl

Udział w konferencji jest punktowany (6 pkt). 

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl