W imieniu organizatora, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

seminarium poświęconemu zasadom sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,

które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. od godz. 10.00 w sali nr 1205 Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2.

Zajęcia prowadzić będzie Sędzia Sądu Okręgowego – Małgorzata Wiśniewska.

W ramach seminarium (połączonego z dyskusją) poruszone zostaną problemy dotyczące zasad sporządzania ugód mediacyjnych w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków.

 Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl