W imieniu organizatora, Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, serdecznie zapraszamy na kolejną już konferencję w ramach cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce”:

„Budowanie bezpieczeństwa w ADR”, która odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Nowym Tomyślu w sali konferencyjnej hotelu HI-FI. Początek konferencji zaplanowany jest na godz. 9.00, udział w niej jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 1 czerwca 2019 r. Spotkanie będzie odbywało się w języku polskim, rosyjskim i angielskim (przy czym wszystkie przemówienia tłumaczone będą na język polski).

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą wysyłać zgłoszenia, zawierające: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe, na adres e-mail: sa@nig.org.pl lub telefonicznie: 61 44 20 185, 608 080 345.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

Uwagi do tekstu prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: adwokat-spelak@wp.pl