Informujemy o konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” organizowanej przez Polskie Centrum Mediacji w Poznaniu.

Tegoroczna edycja odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 8.30 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Wiodącym tematem wydarzenia będzie wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym.

Konferencja opierać się będzie na czterech prelekcjach, panelu dyskusyjnym i trzech warsztatach.

Tematy prelekcji:

  • „Postawa jako narzędzie pracy mediatora” – Konrad Sobczyk,
  • „Granice i kompetencje sędziego, mediatora i pełnomocnika w ugodach mediacyjnych” – SSR Olimpia Barańska-Małuszek,
  • „Strategia Lean – jak stworzyć wielką firmę i mieć szczęśliwych pracowników” – Radosław Drzewiecki,
  • „Mediacja administracyjna: 100% hybrydy?” – dr Sławomir Peszkowski.

Warsztaty:

  • „Mediacje podziałowe”,
  • „Leadership 734”,
  • „Superwizja mediacji”.

Udział w konferencji jest odpłatny, szczegóły natomiast znajdują się pod adrese: www.konferencjapcm.pl

Za udział w ww. konferencji Komisja szkolenia zawodowego przy ORA w Poznaniu przydziela uczestnikom 12 pkt.