Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 4

Ostatnia część opracowania październikowej nowelizacji postępowania karnego dotyczy głównie postępowań szczególnych. Ustawodawca kontynuuje trend ograniczania praw stron procesowych, co objawia się chociażby w umożliwieniu uwzględniania oczywiście zasadnych kasacji bez rozprawy na niekorzyść oskarżonych. Część zaproponowanych zmian może przyspieszyć postępowanie karne, ale większość z nich budzi zastrzeżenia na tle gwarancji procesowych i prawa do rzetelnego rozpatrzenia…

Nowelizacja postępowania karnego – październik 2019. Część 3.

W kolejnej części opracowania październikowej nowelizacji k.p.k. omówiono nowe zasady prowadzenia postępowania sądowego oraz zaskarżania orzeczeń i rozpatrywania środków odwoławczych. Na uwagę pełnomocników procesowych zasługują zwłaszcza ingerencje w konstruowanie zarzutów apelacyjnych oraz modyfikacja względnych przyczyn odwoławczych. W poprzednich częściach niniejszego opracowania wskazywano, że przyspieszenie postępowania ma zdaniem ustawodawcy być m.in. efektem ograniczenia obowiązków informacyjnych. Kolejny…